בית עלמין ערורער

תוכנית 7/ 02/ 310/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בית עלמין ערורער
מספר: 7/ 02/ 310/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים בגבולות בית העלמין בערוער, ע"י שינויים
ביעודי הקרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםערערה בנגבערערה בנגב

תיאור המיקום:
ישוב: ערוער

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100083חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/01/2012תאריך פרסום: 05/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6354. עמוד: 1841. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים22/12/2011תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2011. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט04/12/2011
החלטה בדיון באישור תכנית26/08/1996
פרסום להפקדה בעיתונים17/05/1996תאריך פרסום בעיתון: 17/05/1996.
פרסום להפקדה ברשומות16/05/1996תאריך פרסום: 16/05/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4409. עמוד: 3372. שנה עברית: התשנו .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/04/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו28/04/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה28/04/1996
החלטה בדיון בהפקדה19/02/1996
קבלת תכנית06/03/1994
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201101024/10/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201100919/09/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה