בית עלמין צפוני אל שג'ור, שכ' דייר אל אסד

תוכנית ג/ 15987

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בית עלמין צפוני אל שג'ור, שכ' דייר אל אסד
מספר: ג/ 15987
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת שטח לבית עלמין שאג'ור -צפון.
ב. קביעת נגישות לבית עלמין .
ג. קביעת הנחיות לבינוי ופיתוח, על מנת לאפשר הוצאת היתרי בניה לפי סעיף 145 ז' לחוק.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד משטח יער קיים ( עפ"י תמ"א 22) ומשטח חקלאי לשטח לבית עלמין.
ב. קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
ג. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה
נספחיםחתכים
נספחיםחתכים
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגב
צפוןבקעת בית הכרםדיר אל-אסדדיר אל-אסדדייר אל-אסד ד"א
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18819חלק3-4, 6, 8, 38
18909חלק12, 17-18
18913חלק9-10, 12-13, 98
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים21/03/2008תאריך פרסום בעיתון: 21/03/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום לאישור ברשומות20/03/2008תאריך פרסום: 20/03/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5787. עמוד: 2455. שנה עברית: התשסח .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/02/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות11/12/2007
פרסום להפקדה ברשומות12/07/2007תאריך פרסום: 12/07/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5691. עמוד: 3531. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים29/06/2007תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2007. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 28/06/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2007. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/06/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/04/2007
החלטה בדיון בוולק"ח06/11/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית19/09/2006
החלטה בדיון בהפקדה13/09/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/12/2005
קבלת תכנית20/12/2005