בית עלמין קיבוץ בית העמק

תוכנית ג/ 683

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בית עלמין קיבוץ בית העמק
מספר: ג/ 683
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח קרקע עבור בית עלמין

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרבית העמק

תיאור המיקום:
ישוב: בית העמק

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18478כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות11/01/1968תאריך פרסום: 11/01/1968. מס' ילקוט פרסומים: 1426. עמוד: 720. שנה עברית: התשכח .
החלטה בדיון בהפקדה12/04/1965
קבלת תכנית05/03/1965