בית עלמין של מועצה איזורית נחל-שורק

תוכנית בר/ 564

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בית עלמין של מועצה איזורית נחל-שורק
מספר: בר/ 564
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חסר מטרות תוכנית בהוראות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3894חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/02/1956תאריך פרסום: 02/02/1956. מס' ילקוט פרסומים: 461. שנה עברית: התשטז .
פרסום להפקדה ברשומות14/07/1955תאריך פרסום: 14/07/1955. מס' ילקוט פרסומים: 426. שנה עברית: התשטו .
קבלת תכנית14/07/1955