בית עלמין - מושב דור.

תוכנית חכ/ 28/ ח

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית עלמין - מושב דור.
מספר: חכ/ 28/ ח
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת שטח לבית עלמין למושב דור.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלדור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10933חלק5-7, 23
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשח/ 2(חכ / 28 ב') - דור והסביבהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו17/02/2002
החלטה בדיון בהפקדה04/10/1999
קבלת תכנית19/01/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים45207/01/2002