בית עלמין - מושב רנן

תוכנית 7/ 03/ 167

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית עלמין - מושב רנן
מספר: 7/ 03/ 167
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לקבוע וליעד שטח לבית עלמין עבור מושב רנן
ולקבוע דרך גישה לבית עלמין זה.
ב. לקבוע חלקות עבורה, דרכים להולכי רגל ולרכב,
מקומם של בנייני ציבור דרושים ושטחי ירק,
הכל לפי התשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםרנן
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/10/1986תאריך פרסום: 09/10/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3389. עמוד: 35. שנה עברית: התשמז .
החלטה בדיון באישור תכנית10/02/1986
פרסום להפקדה ברשומות16/01/1975תאריך פרסום: 16/01/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2083. עמוד: 913. שנה עברית: התשלה .
פרסום להפקדה בעיתונים23/12/1974תאריך פרסום בעיתון: 23/12/1974. תאריך פרסום בעיתון: 23/12/1974. תאריך פרסום בעיתון: 23/12/1974.
החלטה בדיון בהפקדה25/11/1974
קבלת תכנית08/11/1974