בית עלמין - מושב שלחים

תוכנית 7/ 03/ 143

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית עלמין - מושב שלחים
מספר: 7/ 03/ 143
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לקבוע וליעד שטח לבית עלמין עבור מרכז ''שלחין'' מבועים
ומושבי האזור ולקבוע דרך גישה לבית עלמין זה.
ב. לקבוע חלקות עבורם, ודרכים להולכי רגל ולרכב,
מקומם של בנייני ציבור דרושים ושטחי ירק, הכל לפי התשריט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחבים
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/05/1967תאריך פרסום: 11/05/1967. מס' ילקוט פרסומים: 1356. עמוד: 1414. שנה עברית: התשכז .
החלטה בדיון באישור תכנית20/02/1967
פרסום להפקדה ברשומות24/11/1966תאריך פרסום: 24/11/1966. מס' ילקוט פרסומים: 1318. עמוד: 405. שנה עברית: התשכז .
החלטה בדיון בהפקדה17/10/1966
קבלת תכנית01/10/1966