בית עלמין - מ.א. שדות נגב

תוכנית 7/ 02/ 328/ 22

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בית עלמין - מ.א. שדות נגב
מספר: 7/ 02/ 328/ 22
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת בית עלמין אזורי חדש לטובת האוכלוסייה היהודית שישרת את יישובי מ.א. שדות נגב

עיקרי ההוראות:
- שינוי ייעוד מ''קרקע חקלאית'' ל''בית קברות'', "חנייה".
- קביעת זכויות בנייה וקווי בניין.
- הנחיות בינוי.
- הנחיות לעיצוב אדריכלי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשדות נגב

תיאור המיקום:
בין כביש 25 ובין חוות יזרעם
בתחום מועצה אזורית שדות נגב
קואורדינטה X 159300
קואורדינטה Y 594925

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100278חלק1, 19
100346חלק56
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 396חוות הזרע עזתהכפיפות
תוכנית7/ 02/ 328תכנית מתאר עזתהכפיפות
תוכניתתמא/ 19תכנית מתאר ארצית - בתי עלמיןכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/07/2012תאריך פרסום: 19/07/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6447. עמוד: 5387. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים22/06/2012תאריך פרסום בעיתון: 19/06/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2012. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט10/06/2012
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/05/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/12/2011
החלטה בדיון באישור תכנית24/10/2011
פרסום להפקדה בעיתונים27/07/2011תאריך פרסום בעיתון: 13/04/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 13/04/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2011. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2011. עיתון: אל-סינארה.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית04/07/2011
פרסום להפקדה ברשומות14/06/2011תאריך פרסום: 14/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6250. עמוד: 4809. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר05/06/2011
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט31/03/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/03/2011
החלטה בדיון בוולק"ח12/04/2010
החלטה בדיון בהפקדה18/01/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/08/2009
קבלת תכנית19/07/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה