בית עלמין - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 103

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית עלמין - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 103
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת גבולות וזכויות בניה בשטח בית קברות.
ב. קביעת גבולות וזכויות בניה בשטח אחוזת הקבר של בבא-סאלי זצ"ל.
ג. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח ומשטח לבנייני ציבור לבית קברות
במגרש בן 42.537.75 מ"ר.
ד. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאחוזת קבר במגרש בן 4.339.00 מ"ר.
ה. שטינוי יעדו מבית קברות לשטח ציבורי פתוח, לדרך ולחניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100279כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/02/1990תאריך פרסום: 04/02/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3740. עמוד: 1743. שנה עברית: התשן .
פרסום לאישור בעיתונים22/01/1990
החלטה בדיון באישור תכנית13/02/1989
פרסום להפקדה בעיתונים22/12/1988תאריך פרסום בעיתון: 14/12/1988. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/12/1988. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 22/12/1988. עיתון: עיתון יומי.
פרסום להפקדה ברשומות14/07/1988תאריך פרסום: 14/07/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3572. עמוד: 2847. שנה עברית: התשמח .
החלטה בדיון בהפקדה15/03/1965
קבלת תכנית07/02/1965