בית עלמין -עברון

תוכנית ג/ 1939

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בית עלמין -עברון
מספר: ג/ 1939
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד השטח לבית עלמין

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרעברון

תיאור המיקום:
ישוב: עברון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18139כל הגוש
18140כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/02/1976תאריך פרסום: 05/02/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2192. עמוד: 1166. שנה עברית: התשלו .
החלטה בדיון באישור תכנית17/11/1975
פרסום להפקדה בעיתונים29/08/1975תאריך פרסום בעיתון: 29/08/1975.
פרסום להפקדה ברשומות14/07/1975תאריך פרסום: 14/07/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2126. עמוד: 2031. שנה עברית: התשלה .
החלטה בדיון בהפקדה15/04/1974
קבלת תכנית09/01/1974