בית עלמין, טבריה

תוכנית ג/ 11458

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בית עלמין, טבריה
מספר: ג/ 11458
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התכנית נועדה לקבוע שטח לבית עלמין משותף לעיר טבריה ולמושב הזורעים תוך שהיא משנה את ייעוד השטחים בגבולות חלותה משטח חקלאי לשטח לבית עלמין, שטח למבני שרותים לאתר בית העלמין, לשטח ציבורי פתוח, ולדרכים וחניות, בהתאם להוראות תמ"א 19.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןהזורעים

תיאור המיקום:
בית עלמין אזורי טבריה-הזורעים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15058חלק15, 18
15059חלק25, 28, 31, 34
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 2תכנית מתאר למחוז הצפוןאישור ע"פ תמ"מ
תוכניתתמא/ 19תכנית מתאר ארצית - בתי עלמיןאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/05/2001תאריך פרסום: 24/05/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4989. עמוד: 2844. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים04/05/2001תאריך פרסום בעיתון: 03/05/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/05/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2001. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית02/04/2001
פרסום להפקדה ברשומות10/12/2000תאריך פרסום: 10/12/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4942. עמוד: 850. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים10/11/2000תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/11/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/11/2000
החלטה בדיון בהפקדה05/06/2000
קבלת תכנית08/08/1999