בית עלמין, עראבה

תוכנית ג/ 15799

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית עלמין, עראבה
מספר: ג/ 15799
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
שינוי יעוד מחקלאי לבית קברות ודרכים ומשטח דרך לשטח בית קברות,שינוי נסיגה מכביש ראשי מס' 804 מ-80 מ' ל-5 מ'.

עיקרי התכנית:
שינוי יעוד מחקלאי לבית קברות שיכלול שטח לצורכי קבורה,שטח למבנים לצרכי פולחן דתי,שטח למבני שרותים ושטח לדרכים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגב
צפוןלב הגלילעראבהעראבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19265חלק26-27
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה06/03/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/10/2005
קבלת תכנית18/08/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200600206/03/2006