בית עלמין,אורטל.

תוכנית ג/ 5008

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בית עלמין,אורטל.
מספר: ג/ 5008
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת יעוד קרקע לשטח לבית עלמין לקיבוץ אורטל
התווית דרך גישה ושטח חניה לבית העלמין.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןאורטל

תיאור המיקום:
ישוב: אורטל

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/11/1990תאריך פרסום: 06/11/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3812. עמוד: 424. שנה עברית: התשנא .
פרסום לאישור בעיתונים25/09/1990תאריך פרסום בעיתון: 25/09/1990.
פרסום להפקדה ברשומות23/10/1984תאריך פרסום: 23/10/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3111. עמוד: 111. שנה עברית: התשמה .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/01/1984
החלטה בדיון בהפקדה07/12/1983
קבלת תכנית08/06/1983