בית עלמין- ניר צבי- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.

תוכנית גז/ 475/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בית עלמין- ניר צבי- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מספר: גז/ 475/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.המרת יעוד שטח צבורי פתוח ושטח בניני צבור לשטח חקלאי.
ב.המרת יעוד שטח חקלאי לשטח צבורי פתוח ולשטח בניני צבור.
ג.התווית דרך חדשה,עם הרחבות לחנית רכב על יד בניני צבור.
ד.המרת שטח בניני צבור ל 4 משקי עזר עם שביל לידם.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק לודעמק לודניר צבי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4224חלק84
4231חלק1-2
4232חלק264, 268-269, 271, 358
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות17/09/1970תאריך פרסום: 17/09/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1660. עמוד: 2901. שנה עברית: התשל .
קבלת תכנית17/09/1970