בית עלמין

תוכנית גז/ 28/ 24

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בית עלמין
מספר: גז/ 28/ 24
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד משפ"פ לבית עלמין.
ב. קביעת הוראות והגבלת בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרשעלבים

תיאור המיקום:
ישוב: שעלבים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5779חלק8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 28/ 14/ 1/ אשינוי לתכנית המתאר.שינוי
תוכניתתמא/ 19תכנית מתאר ארצית - בתי עלמיןאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/08/2002תאריך פרסום: 21/08/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5104. עמוד: 3698. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים19/07/2002תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/07/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/06/2002
החלטה בדיון באישור תכנית02/06/2002
החלטה בדיון בהתנגדויות09/07/2000
פרסום להפקדה ברשומות26/08/1999תאריך פרסום: 26/08/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4798. עמוד: 5394. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים13/08/1999תאריך פרסום בעיתון: 13/08/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/07/1999
החלטה בדיון בהפקדה14/09/1998
קבלת תכנית20/03/1997
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200201902/06/2002