בית עלמין

תוכנית 6/ 03/ 142

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית עלמין
מספר: 6/ 03/ 142
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א) קביעה וייעוד של שטח לבית עלמין עבור הקיבוץ. ב) קביעת חלקות קבורה,דרכים להולכי רגל,ולרכב,מיקומם של בניני ציבור דרושים ושטחי ירק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבבית ניר

תיאור המיקום:
בית עלמין,בית ניר

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/03/1985תאריך פרסום: 10/03/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3172. שנה עברית: התשמה .