בית עלמין

תוכנית 6/ 03/ 186/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית עלמין
מספר: 6/ 03/ 186/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח בית עלמין, דרך גישה ובנייה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישאמציה

תיאור המיקום:
מושב אמציה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3122חלק4, 29
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/07/1989תאריך פרסום: 09/07/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3678. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה ברשומות07/03/1988תאריך פרסום: 07/03/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3537. שנה עברית: התשמח .
קבלת תכנית06/03/1988