בית עלמין

תוכנית 6/ 03/ 184/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית עלמין
מספר: 6/ 03/ 184/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי לבית קברות ולדרך גישה אליו, קביעת מקום חניה, ביתן הטהרה ומחסן הכלים. (4 דונם)

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבשדה יואב

תיאור המיקום:
קיבוץ שדה יואב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2799חלק8-9
2801חלק26
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/08/1985תאריך פרסום: 22/08/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3240. שנה עברית: התשמה .
פרסום להפקדה ברשומות29/03/1985תאריך פרסום: 29/03/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3181. שנה עברית: התשמה .
קבלת תכנית28/03/1985