בית עלמין

תוכנית 8/ 03/ 111/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית עלמין
מספר: 8/ 03/ 111/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד שטח חקלאי בגודל 5 דונם לשטח בית עלמין.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהניר בנים

תיאור המיקום:
מושב ניר בנים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2935חלק5, 7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/08/1978תאריך פרסום: 31/08/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2464. עמוד: 2495. שנה עברית: התשלח .
החלטה בדיון באישור תכנית09/01/1978
פרסום להפקדה ברשומות12/05/1977תאריך פרסום: 12/05/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2320. עמוד: 1349. שנה עברית: התשלז .
החלטה בדיון בהפקדה27/12/1976
קבלת תכנית25/11/1976