בית עלמין

תוכנית 6/ 03/ 197/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית עלמין
מספר: 6/ 03/ 197/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון שטח לבית עלמין, לקבוע דרך גישה וחניה, שטח לחלוקת גבורה, דרכים להולכי רגל ורכב, מקום למבני ציבור הדרושים ושטחי ירק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבבית גברין

תיאור המיקום:
בית ג'וברין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34203חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/03/1989תאריך פרסום: 26/03/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3640. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה ברשומות01/03/1988תאריך פרסום: 01/03/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3529. שנה עברית: התשמח .
קבלת תכנית29/02/1988