בית עלמין

תוכנית ד/ 702/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית עלמין
מספר: ד/ 702/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע ולייעד שטח של 9.5 דונם לבית עלמין עבור מושב כפר אחים, לקבוע חלקות קבורה, דרכים להולכי רגל ולרכב, מיקום של בניני ציבור דרושים ושטחי ירק.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהכפר אחים

תיאור המיקום:
כפר אחים, מועצה אזורית באר-טוביה.

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/02/1979תאריך פרסום: 01/02/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2511. שנה עברית: התשלט .
פרסום להפקדה ברשומות06/07/1978תאריך פרסום: 06/07/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2451. שנה עברית: התשלח .
קבלת תכנית05/07/1978