בית עמותת "שבילים"

תוכנית מי/ 191/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בית עמותת "שבילים"
מספר: מי/ 191/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת שטח למוסד חינוכי המשתרע על פני
2100 מ"ר. ב. קביעת בינוי בהתאם לתכנית הבינוי (נספח מס' 1).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהצובה

תיאור המיקום:
ישוב: צובה
שטח בין קואורדינטות אורך 160635 - 160675
ובין קואורדינטות רוחב 132000 - 131900
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
29743חלק2, 7
29953חלק4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמי/ 200תכנית מתאר מקומית למטה יהודהשינוי
תוכניתמי/ 191יעוד שטח חקלאי למוסדות ציבור ליד מוסד איתניםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים04/12/1988תאריך פרסום בעיתון: 04/12/1988.
פרסום לאישור ברשומות09/11/1988תאריך פרסום: 09/11/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3591. עמוד: 252. שנה עברית: התשמט .
החלטה בדיון באישור תכנית19/07/1988
פרסום להפקדה ברשומות03/05/1988תאריך פרסום: 03/05/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3555. עמוד: 2049. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה בעיתונים13/04/1988תאריך פרסום בעיתון: 13/04/1988.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/03/1988
החלטה בדיון בהפקדה01/12/1987
קבלת תכנית11/11/1987