בית צמוד קרקע, במגרש 518, שכונת יעלים

תוכנית 2/ 03/ 135/ 71

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית צמוד קרקע, במגרש 518, שכונת יעלים
מספר: 2/ 03/ 135/ 71
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת זכויות בניה ושינויי בקווי בניין.

עיקרי ההוראות:
א. תוספת זכויות בניה.
ב. שינוי בקו בניין אחורי מ- 5 מ' ל- 0 מ', למחסן בלבד.
ג. שינוי בקו בניין קדמי מ- 4 מ' ל- 0, לקומת קרקע בלבד.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
רח' ראמים 518/2, שכונת יעלים, אילת
קואורדינטה X 195175
קואורדינטה Y 386600

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40052חלק79
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 135/ 18שכונת יעלים, אילתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/07/2010תאריך פרסום: 08/07/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6105. עמוד: 3836. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים17/06/2010תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט27/05/2010
החלטה בדיון באישור תכנית10/05/2010
פרסום להפקדה ברשומות07/03/2010תאריך פרסום: 07/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6068. עמוד: 2190. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר18/02/2010
פרסום להפקדה בעיתונים28/01/2010תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית23/01/2010
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט17/01/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/01/2010
החלטה בדיון בהפקדה09/11/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/06/2009
קבלת תכנית08/12/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201000410/05/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים112024/02/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200901509/11/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה