בית קברות דרומית, עין מאהל

תוכנית ג/ 17220

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית קברות דרומית, עין מאהל
מספר: ג/ 17220
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
הקמת בית קברות .

עיקרי הוראות התכנית :
שינוי ייעוד מאזור חקלאי לבית קברות ודרכים .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנצרת עיליתנצרת עיליתנצרת עילית
צפוןמבוא העמקיםעין מאה'לעין מאה'ל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16933חלק1, 111
16935חלק5, 24-27, 30, 40, 42-45, 174, 183
16941חלק14-15, 47
16942חלק1-2, 29-30, 50-51, 53-54, 57-60, 72-73, 75-76, 78, 80-81, 83
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה30/06/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/12/2007
קבלת תכנית09/08/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200800530/06/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200800520/02/2008