בית קברות למשק רגבים (גניזה)

תוכנית מ/ 45

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בית קברות למשק רגבים (גניזה)
מספר: מ/ 45
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון השטח והכשרתו לבית קברות עבור משק רגבים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמנשה-אלונהמנשהרגבים

תיאור המיקום:
ישוב: רגבים
דרומה מזרחה מהמשק רגבים בגוש 12104 חל' 16,15,14

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12104חלק14-16
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה בעיתונים26/03/2004תאריך פרסום בעיתון: 25/03/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/03/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/03/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות05/01/2004תאריך פרסום: 05/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5261. עמוד: 1485. שנה עברית: התשסד .
החלטה בדיון בביטול הפקדה12/11/2003
פרסום להפקדה ברשומות17/01/1974תאריך פרסום: 17/01/1974. מס' ילקוט פרסומים: 1980. עמוד: 626. שנה עברית: התשלד .
פרסום להפקדה בעיתונים17/01/1974תאריך פרסום בעיתון: 17/01/1974.
החלטה בדיון בהפקדה29/12/1970
קבלת תכנית29/12/1970
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200301812/11/2003