בית קברות קבוץ מגל (גניזה)

תוכנית מ/ 47

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בית קברות קבוץ מגל (גניזה)
מספר: מ/ 47
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון השטח והכשרתו לבית קברות עבור קבוץ מגל

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמנשה-אלונהמנשהמגל

תיאור המיקום:
ישוב: מגל
מערבה מקבוץ מגל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8844חלק2
8845חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה בעיתונים26/03/2004תאריך פרסום בעיתון: 25/03/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/03/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/03/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות05/01/2004תאריך פרסום: 05/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5261. עמוד: 1485. שנה עברית: התשסד .
החלטה בדיון בביטול הפקדה12/11/2003
פרסום להפקדה ברשומות05/10/1972תאריך פרסום: 05/10/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1863. עמוד: 158. שנה עברית: התשלג .
פרסום להפקדה בעיתונים05/10/1972תאריך פרסום בעיתון: 05/10/1972.
החלטה בדיון בהפקדה29/12/1970
קבלת תכנית29/12/1970
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200301812/11/2003