בית קושילביץ - בית יהושוע.

תוכנית חש/ מק/ 5/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בית קושילביץ - בית יהושוע.
מספר: חש/ מק/ 5/ 19
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהוראות בינוי ע"י העברת שטח עיקרי ממבנה מגורים אחד בנחלה למבנה מגורים שני ללא תוספת לסה"כ שטחי הבניה המותרים.

עיקרי ההוראות:
שינוי בהוראות בינוי ע"י העברת שטח עיקרי ממבנה מגורים אחד בנחלה למבנה מגורים שני ללא תוספת לסה"כ שטחי הבניה המותרים, בסמכות ועדה מקומית ע"פי סעיף 62 א א 5 לחוק.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחוף השרוןחוף השרוןבית יהושעשני

תיאור המיקום:
משק 45.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8957חלק54
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/01/2010
פרסום להפקדה ברשומות13/01/2010תאריך פרסום: 13/01/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6047. עמוד: 1411. שנה עברית: התשע .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז201001028/01/2010