בית רעים

תוכנית ע/ 82

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית רעים
מספר: ע/ 82
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולרעים

תיאור המיקום:
משק קיבוצי - בית רעים

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/11/1951תאריך פרסום: 29/11/1951. שנה עברית: התשיב .