בית שרה קינן - בני דרור

תוכנית צש/ מק/ 1/ 21/ 32

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בית שרה קינן - בני דרור
מספר: צש/ מק/ 1/ 21/ 32
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הסדרת מצב קיים.
2. שינוי בקוי בנין ע"פ סעיף 62 א א 4.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי קו בנין קדמי מדרום מ 5 מ' ל 3 מ' לפי סעיף 62 א א 4.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןבני דרור

תיאור המיקום:
מושב בני דרור 45815.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7797חלק12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתצש/ 1/ 21/ 0תכנית מס' צש/1-0/21כפיפות
תוכניתצש/ 1/ 21/ 11.שינוי
תוכניתצש/ 0/ 2/ 0.כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/12/2011
פרסום להפקדה ברשומות11/12/2011תאריך פרסום: 11/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6338. עמוד: 1234. שנה עברית: התשעב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז201109330/12/2011