בית-עלמין

תוכנית 6/ 03/ 109/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית-עלמין
מספר: 6/ 03/ 109/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בית-עלמין

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןכרמיה

תיאור המיקום:
קיבוץ כרמיה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2838חלק2-18
2839חלק2-28
2840חלק2-17
2841חלק2-18
2842חלק2-7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/05/1978תאריך פרסום: 14/05/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2435. שנה עברית: התשלח .
פרסום להפקדה ברשומות19/09/1977תאריך פרסום: 19/09/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2368. שנה עברית: התשלח .
קבלת תכנית18/09/1977