בן יהודה 99

תוכנית תא/ מק/ 3354

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בן יהודה 99
מספר: תא/ מק/ 3354
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לאפשר שיפוץ הבניין ע"י שינוי בקו בנין צדדי בחזית הדרומית בקומת הקרקע, על פי סעיף 62 ס"ק א.4 לחוק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפובן יהודה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6968חלק106
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/06/2003תאריך פרסום: 19/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5195. עמוד: 2808. שנה עברית: התשסג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2002
פרסום להפקדה ברשומות04/06/2002תאריך פרסום: 04/06/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5081. עמוד: 2564. שנה עברית: התשסב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - עיון / אישור השר - מחוז תל אביב200101530/06/2002