בן עמי

תוכנית ג/ 109

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בן עמי
מספר: ג/ 109
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מושב עובדים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרבן עמי

תיאור המיקום:
ישוב: בן עמי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18151חלק142
18158חלק2
18369חלק
19935חלק2-31, 33, 36-39
19936חלק2-42
19937חלק2-31, 36-38
19938חלק2-15, 18-24
19939חלק2-8, 11-12
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/12/1954תאריך פרסום: 02/12/1954. שנה עברית: התשטו .
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית14/06/1951
החלטה בדיון בהפקדה14/05/1951
קבלת תכנית14/05/1951