בן שמן-אמפיתיאטרון

תוכנית גז/ 71

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בן שמן-אמפיתיאטרון
מספר: גז/ 71
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להמיר אזור חקלאי לאזור לבניני צבור ,ולהקמת מצפה נגד שריפות ביערות, אמפיתיאטרון,קיוסק,שירותים,דרך,חניה,ולשטח צבורי פתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןבן שמן (מושב)

תיאור המיקום:
כפר דיר אבו סלמה ליד בן שמן

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/05/1964תאריך פרסום: 21/05/1964. מס' ילקוט פרסומים: 1092. שנה עברית: התשכד .
פרסום להפקדה ברשומות15/08/1963תאריך פרסום: 15/08/1963. מס' ילקוט פרסומים: 1029. שנה עברית: התשכג .
קבלת תכנית15/08/1963