בן שמן

תוכנית גז/ 41/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בן שמן
מספר: גז/ 41/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת מיקום חיבור דרך מס' 10 לכביש העוקף (מס' 121). התווית דרך מס' 10 עד רחבת חניה בשטח בן שמן שכונים, התווית גישה למעבר מתחת לכביש העוקף, שינוי של איזור חקלאי לאיזור חקלאי משקי (3 חלקות) ו-2 משקי עזר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןבן שמן (מושב)

תיאור המיקום:
בן שמן

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4065חלק29-30, 34-37, 39
4067חלק30-31, 73-76
4068חלק59-64
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 41תכנית מס' גז/41שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/06/1980תאריך פרסום: 12/06/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2634. שנה עברית: התשם .