בנה ביתך שכונת בן גוריון

תוכנית 23/ 03/ 107/ 28

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בנה ביתך שכונת בן גוריון
מספר: 23/ 03/ 107/ 28
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת אחוזי בניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
שכונת בן גוריון
גבולות התכנית: בצפון -שטח לא מתוכנן
בדרום - מגרש 25 - 41
במזרח - שטח לא מתוכנן

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39558כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ 03/ 110אופקיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה28/01/2002
קבלת תכנית25/05/1993
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200200128/01/2002