בנה ביתך שכונת שיפרה - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 104/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בנה ביתך שכונת שיפרה - אופקים
מספר: 23/ 03/ 104/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יעדו שטחים לשכונת מגןורים בבניה נמוכה
וחלוקה ליעודים הבאים:
1. אזור מגורים א'.
2. שטחים לבנייני ציבור.
3. שטח למסחר.
4 שטחים ציבורים פתוחים.
5 .שטחים פרטייים פתוחים.
ב. התווית דרכים חדשות.
ג. קביעת בינוי בשטח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/12/1984תאריך פרסום: 07/12/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3133. עמוד: 704. שנה עברית: התשמה .
פרסום לאישור בעיתונים02/12/1984תאריך פרסום בעיתון: 02/12/1984. תאריך פרסום בעיתון: 02/12/1984. תאריך פרסום בעיתון: 02/12/1984.
החלטה בדיון באישור תכנית10/09/1984
פרסום להפקדה ברשומות17/05/1984תאריך פרסום: 17/05/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3053. עמוד: 2147. שנה עברית: התשמד .
פרסום להפקדה בעיתונים30/04/1984תאריך פרסום בעיתון: 20/04/1984. תאריך פרסום בעיתון: 20/04/1984. תאריך פרסום בעיתון: 20/04/1984.
החלטה בדיון בהפקדה12/12/1983
קבלת תכנית25/11/1983