בנה ביתך - שלב ג' - עומר

תוכנית 14/ 03/ 102/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בנה ביתך - שלב ג' - עומר
מספר: 14/ 03/ 102/ 17
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון אזור מגורים חדש, לקבוע דרכים ומעברים להולכי רגל,
מגרשים לבנייני ציבור, מסחר ושטחים ציבוריים פתוחים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/05/1980תאריך פרסום: 08/05/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2625. עמוד: 1561. שנה עברית: התשם .
פרסום לאישור בעיתונים04/05/1980תאריך פרסום בעיתון: 04/05/1980. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/1980. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/1980.
החלטה בדיון באישור תכנית03/12/1979
פרסום להפקדה בעיתונים08/11/1979תאריך פרסום בעיתון: 08/11/1979. תאריך פרסום בעיתון: 08/11/1979. תאריך פרסום בעיתון: 08/11/1979.
פרסום להפקדה ברשומות26/08/1979תאריך פרסום: 26/08/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2560. עמוד: 2064. שנה עברית: התשלט .
החלטה בדיון בהפקדה28/05/1979
קבלת תכנית17/05/1979