בנה ביתך.

תוכנית גז/ 4/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בנה ביתך.
מספר: גז/ 4/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.תוספת 17 מגרשי מגורים חד-משפחתיים להרחבת מושב
סתריה, ע"י:
א.שינוי ייעוד משטח חקלאי - לאזור מגורים א',
לדרכים ולשטח ציבורי פתוח.
ב.שינוי יעוד משצ"פ לדרך.
ג.קביעת הוראות והגבלות בניה בשטח התכנית.
2.יצירת 5 מגרשים לבעלי מקצוע ע"י איחוד וחלוקת
המגרשים לבעלי מקצוע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרסתריה

תיאור המיקום:
ישוב: סתריה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4412חלק35, 60
4416חלק34-35, 59-60, 64
4418חלק1-2, 7-8, 19-20, 28
4419חלק15, 49, 52
4420חלק19-21
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה19/01/2004
קבלת תכנית25/05/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200400119/01/2004