בנורדיה - החלפת שטחים

תוכנית צש/ מק/ 4/ 22/ 34

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בנורדיה - החלפת שטחים
מספר: צש/ מק/ 4/ 22/ 34
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה בין אזור חקלאי לאזור מגורים ללא שינוי השטח הכולל של כל יעוד קרקע
בהתאם לסעיף 62 א(א)(1)

עיקרי ההוראות:
1. איחוד וחלוקה בין אזור חקלאי לאזור מגורים ללא שינוי השטח הכולל של כל יעוד קרקע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןנורדיה

תיאור המיקום:
מושב נורדיה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8626חלק5-6, 9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתצש/ 0/ 2/ 0.כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/02/2011
פרסום להפקדה ברשומות09/02/2011תאריך פרסום: 09/02/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6197. עמוד: 2361. שנה עברית: התשעא .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז201101328/02/2011