בני אפריים 211

ישות כללית 3653/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: פטור מתקן חניה
שם: בני אפריים 211
מספר: 3653/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
"לאשר הקטנת תקן החניה הנדרש של מקום חניה נוסף הנובע מהרחבת הדירה עד 121 מ"ר וזאת לאור העובדה שמדובר בשכונה שלמה ומדובר בתוספת שולית של מעל 120 מ"ר שלפי התקן מצריך הגדלת מקומות החניה כפוף לאישור הוועדה המחוזית".

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפובני אפרים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6627חלק351
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'6314/04/2008