בני דרור

תוכנית תמ/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בני דרור
מספר: תמ/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להתוות דרך חדשה ולהרחיב דרך קיימת. לבטל דרכים קיימות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןבני דרור

תיאור המיקום:
הדר השרון, אדמת קק"ל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7795חלק18-19, 24-27, 35
7796חלק12, 22-23
7797חלק12-18, 23-28, 30, 32
7798חלק26, 28
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/12/1952תאריך פרסום: 18/12/1952. שנה עברית: התשיג .