בני עטרות חלקה 30, מגרש 24.

תוכנית חמ/ מק/ 618/ 35

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בני עטרות חלקה 30, מגרש 24.
מספר: חמ/ מק/ 618/ 35
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה ללא הסכמה ע"פ סעיף 62 א א 1 לחוק.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי תוואי גבול בין שטח 3.0 ד"מ למגורים לבין השטח החקלאי. ללא שינוי סך שטח כ"א מהם.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןבני עטרות
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 618בני עטרותשינוי
תוכניתגז/ 618/ בבני עטרותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/05/2010
פרסום להפקדה ברשומות17/05/2010תאריך פרסום: 17/05/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6088. עמוד: 2977. שנה עברית: התשע .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז201003330/05/2010