בני עטרות - בנים ממשיכים

תוכנית גז/ 618/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בני עטרות - בנים ממשיכים
מספר: גז/ 618/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יציקת מסגרת תכנונית להקמת אזור מגורים: שינויים
ביעודי הקרקע וקביעת מגבלות בניה, לרבות :
א. שינוי מאזור חקלאי לאזור מגורים א'.
ב. שנוי מדרכים לש.פ.פ.
ג. שנוי מאזור חקלאי לש.פ.פ.
ד. שנוי מאיזור חקלאי לאיזור למבני ציבור.
ה. שינוי איזור חקלאי לדרכים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןבני עטרות

תיאור המיקום:
ישוב: בני עטרות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6309חלק12961, 101
7157חלק12-13, 16
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים27/02/1996תאריך פרסום בעיתון: 27/02/1996.
פרסום לאישור ברשומות16/01/1996תאריך פרסום: 16/01/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4371. עמוד: 1202. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה ברשומות06/04/1995תאריך פרסום: 06/04/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4295. עמוד: 2719. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים17/03/1995תאריך פרסום בעיתון: 17/03/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/03/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו08/03/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה08/03/1995
החלטה בדיון בהפקדה11/05/1994
קבלת תכנית08/07/1992