בני עטרות-הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.

תוכנית גז/ 618/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בני עטרות-הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מספר: גז/ 618/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.תיספח שטח למגרש 84
2.בטול מגרש 86 וסיפוחו למגרש 83
3.בטול קטע דרך מס' 1 ויצירת שטח פרטי פתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןבני עטרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6307חלק25-41
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות30/06/1966תאריך פרסום: 30/06/1966. מס' ילקוט פרסומים: 1286. שנה עברית: התשכו .
קבלת תכנית30/06/1966