בני עטרות

תוכנית גז/ 618/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בני עטרות
מספר: גז/ 618/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לא נמצאו מטרות התוכנית בתקנון

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןבני עטרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6309חלק5448
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות09/12/1965תאריך פרסום: 09/12/1965. מס' ילקוט פרסומים: 1242. שנה עברית: התשכו .
קבלת תכנית09/12/1965