בני עטרות

תוכנית גז/ 618/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בני עטרות
מספר: גז/ 618/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הפרדת מגרש מגורים מנחלה חקלאית במשק מס' 15
במושב בני עטרות.
2. חלוקה חדשה בהסכמת בעלים.
3. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןבני עטרות

תיאור המיקום:
ישוב: בני עטרות
משק מס' 15 (חלקה 15 עפ"י מ.מ.י.)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6309חלק107
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים04/09/1998תאריך פרסום בעיתון: 04/09/1998.
פרסום לאישור ברשומות01/09/1998תאריך פרסום: 01/09/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4675. עמוד: 4910. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים13/02/1998תאריך פרסום בעיתון: 13/02/1998.
פרסום להפקדה ברשומות13/05/1997תאריך פרסום: 13/05/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4521. עמוד: 3434. שנה עברית: התשנז .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/04/1997
החלטה בדיון בהפקדה13/01/1997
קבלת תכנית25/11/1996