בני עטרות

תוכנית גז/ 618

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בני עטרות
מספר: גז/ 618
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התוכנית אינה רשומה בתקנון

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןבני עטרות

תיאור המיקום:
מושב בני עטרות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6307חלק1-41
6308חלק1-36, 39, 41
6309חלק2, 6-14, 17-58, 61, 64, 66, 68, 72, 76
6310חלק25-34, 37-45
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/05/1965תאריך פרסום: 20/05/1965. מס' ילקוט פרסומים: 1185. שנה עברית: התשכה .