בני עטרות

תוכנית גז/ 618/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בני עטרות
מספר: גז/ 618/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהוראות קיימות וקביעת הוראות חדשות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןבני עטרות

תיאור המיקום:
בני עטרות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6307חלק1-21, 23, 25-41
6308חלק1-16, 22-36, 39, 41
6309חלק2, 6-14, 17-57
6310חלק25-34, 37-45
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/04/1983תאריך פרסום: 28/04/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2915. שנה עברית: התשמג .