בני עייש

תוכנית זמ/ 141/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בני עייש
מספר: זמ/ 141/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד משטח פרטי פתוח לשטח ציבורי פתוח.
2. שינוי יעוד מאזור מגורים לשטח לבניני ציבור.
3. שינוי יעוד מש.צ.פ. לש.ב.צ.
4. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזזמורהבני עי"שבני עי"ש

תיאור המיקום:
ישוב: בני עיש
מגרשים:54-63,266-274,394,398, 95 א'- 108 א'

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2250חלק14-37, 93, 102
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים27/11/1996תאריך פרסום בעיתון: 27/11/1996.
פרסום לאישור ברשומות15/08/1996תאריך פרסום: 15/08/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4436. עמוד: 4536. שנה עברית: התשנו .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/07/1996
החלטה בדיון באישור תכנית31/12/1995
פרסום להפקדה ברשומות10/08/1995תאריך פרסום: 10/08/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4326. עמוד: 4423. שנה עברית: התשנה .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/07/1995
החלטה בדיון בהפקדה05/07/1995
קבלת תכנית21/06/1995