בני ראם בניני ציבור

תוכנית בר/ 224/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בני ראם בניני ציבור
מספר: בר/ 224/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית זו באה לשנות תכנית מתאר מקומית כדלקמן:
א. לשנות ייעוד חקלאי לשטח לבנין חינוך.
ב. לשנות ייעוד חקלאי לדרך חדשה.
ג. לשנות יעוד חקלאי לש.צ.פ.
ד. קביעת הוראות וזכויות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקבני ראם

תיאור המיקום:
מצפון לכביש 3

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5461חלק34
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 224תכנית מתאר בני ראםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/05/2003תאריך פרסום: 29/05/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5190. עמוד: 2605. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים16/04/2003תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/04/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/04/2003
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה02/04/2003
החלטה בדיון באישור תכנית26/02/2003
פרסום להפקדה ברשומות19/12/2002תאריך פרסום: 19/12/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5139. עמוד: 822. שנה עברית: התשסג .
החלטה בדיון בהפקדה09/12/2002
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר27/11/2002
פרסום להפקדה בעיתונים01/11/2002תאריך פרסום בעיתון: 31/10/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/10/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/11/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/10/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/11/2001
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף14/10/2001
קבלת תכנית09/09/2001